sâmbătă, 22 februarie 2014

Curs RADIOPROTECTIE IN RADIODIAGNOSTIC SI RADIOLOGIE, FEB.2014
RADIOPROTECŢIE ÎN RADIODIAGNOSTIC ŞI RADIOLOGIE  INTERVENŢIONALĂ
ORADEA, 14-16 FEB.2014

PROGRAMUL ESTE AVIZAT DE CNCAN CA UN CURS DE NIVEL II PENTRU MEDICI ŞI NIVEL I PENTRU ASISTENŢI ŞI ESTE CREDITAT DE
C.M.R. ŞI O.A.M.G.M.A.M.R.

Programul este alcătuit în conformitate cu tematica prevăzută în Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor la radiaţii, publicate în Monitorul Oficial, nr. 446 bis din 25 iunie 2002 şi a Normelor privind eliberarea permiselor de
exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi, publicate în Monitorul Oficial, nr. 936 bis din 20 decembrie 2002. Vor fi analizate ordinele MSP 1542/2006 şi 1003/2008 privind înregistrarea expunerilor medicale la radiaţii ionizante.
Programul se va finaliza printr-un test grilă de evaluare a cunoştinţelor. Participanţii la program care vor promova acest test vor primi un certificat de participare, care va avea înscris numărul avizului  CNCAN.
Obiectivele programului
  • Urmăresc ca participanţii la program:
-          să înţeleagă natura şi proprietăţile radiaţiilor ionizante;
-          să cunoască principalele mărimi şi unităţi dozimetrice;
-          să poată face măsurători dozimetrice de supraveghere a zonei;
-          să cunoască  cerinţele de bază de protecţie şi securitate radiologică;
-          să înţeleagă şi să aplice principiile de bază ale radioprotecţiei;
-          să se familiarizeze cu conceptele de asigurarea şi controlul calităţii în radiodiagnostic;
-          să fie capabili să evalueze riscurile potenţiale care decurg din utilizarea surselor de radiaţii în domeniile mai sus amintite.

Structura programului :
- prelegeri teoretice;
            - exerciţii comune;
            - discuţii;
- demonstraţii practice;
- studiu de caz.


Grupul ţintă:
·         cursul se adresează personalului care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, în vederea obţinerii permisului de exercitare, medicilor de medicina muncii, medicilor de familie, medicilor specialişti care sunt ordonatori de proceduri radiologice, fizicieni medicali şi ingineri.

Domeniul:
-          generatori de radiaţii.

Specialitatea:
-          radiodiagnostic,  radiologie intervenţională şi radiologie dentară.

Lectori: Elena Dădulescu – medic primar , doctor în medicină, formator pe protecţie radiologică acreditat MS;
                Ioana Şorop – fizician principal, doctor în fizică, formator pe protecţie radiologică acreditat MS;
                Daniela Mossang – fizician principal, doctor în fizică, formator pe protecţie radiologică acreditat MS.

Perioada de desfăşurare a cursului şi locaţia:
            14-16 FEBRUARIE,ORADEA
Locatia: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, P-ta 1 Decembrie nr.10, etaj. I, sala M2. Cursul incepe vineri la orele 9!
Condiţii de participare:
       TAXA CURS: 650 RON

Cursul este necesar pentru obtinerea permisului de exercitare de la CNCAN.
     
Taxa de curs se vireaza in contul Asociatiei Medicilor Dentisti Oradea
RO16BREL0002000415190100 deschis la Librabank Oradea
La rubrica “reprezentând plăţi”, scrieti ”contributie curs de radioprotecţie” şi numele persoanei pentru care se face plata.
Pentru întocmirea tabelelor cu numele participanţilor ce trebuie trimise înainte de începerea programului la CNCAN, la Colegiul Medicilor din România şi la O.A.M.G.M.A.M.R., vor fi consideraţi înscrişi la curs doar cei care, vor trimite prin e-mail sau fax(descarca formular de participare)
-          numele şi prenumele, locul de muncă şi codul numeric personal;
-          dovada achitării taxei de participare.
Pentru informaţii suplimentare legate de organizarea cursurilor, precum şi pentru înscrierea efectivă la acestea, cei interesaţi se pot adresa la:

Inscrieri la AMEDEO - Fax: 0259-44.27.23
Telefon: 0770-107.453 / 0742.009.535 
0771-778.027 / 0741-589.499
amedeo_1@yahoo.com

                                                 Coordonator curs,
                                        Prof. dr. Radu Constantinescu

luni, 2 decembrie 2013

ENDODONTIE de la A la Z - Bucuresti nov.2014


Taxa de curs: teorie- 400ron
                        teorie+hands-on -200euro

Download instructiuni cursanți!
Locația cursului: Hotel Capital Plaza**** Bd.Iancu de Hunedoara nr.54 , sala Davila+Kogalniceanu(de la mezanine)
Cursul începe sîmbătă la ora 10:00!
Duminica programul incepe la ora 09:00!

Va rugăm ca în ordinul de plată să menționați ”contribuție curs.........” și numele dvs, pt a va putea identifica.
Contul este in lei, taxa se plateste in lei la cursul de schimb al
Librabank, NU al BNR.

Vizualizeaza galerie foto!


MEMBRII AMEDEO AU INTRARE GRATUITA LA CURSURILE TEORETICE!
Informații, înscrieri și detalii:
0770-107.453 / 0742-009.535 / amedeo_1@yahoo.com